Zapraszamy na III Wojewódzki Festiwal Piosenki Folklorystycznej i Biesiadnej dla Osób Niepełnosprawnych

Serdecznie zapraszamy na III Wojewódzki Festiwal Piosenki Folklorystycznej i Biesiadnej dla Osób Niepełnosprawnych, który odbędzie się 22 lipca 2012 roku w lasku miejskim w Więcborku. Początek o godzinie 12:00. Organizatorami festiwalu są: Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku, Urząd Miejski w Więcborku, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku.