Standaryzacja ŚDS

Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku od stycznia 2013 roku ma spełniony w pełni standard, który wynika z rozporządzenia o środowiskowych domach samopomocy. Gmina Więcbork w roku ubiegłym otrzymała dotację z budżetu państwa na finansowanie zadań związanych ze standaryzacją środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Umowa 18/2012 o udzielenie dotacji na finansowanie zadań związanych ze standaryzacją środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z dnia 14 sierpnia 2012 roku).

Z dotacji wydano kwotę 124 094,84 zł za którą kupiono i oddano do użytku m.in. nowoczesny dźwig osobowy, co sprawiło, że w placówce została zlikwidowana bariera architektoniczna. Ponadto wyremontowana została klatka schodowa, łazienki, zakupiono 4 zestawy komputerowe, sprzęt do rehabilitacji ruchowej, testy psychologiczne, profesjonalny sprzęt do czyszczenia wykładzin PCV w ŚDS.

Poza tym placówka w 2013 roku nabędzie nowy samochód dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, co usprawni organizowanie dowozów do placówki oraz zapewni uczestnikom bezpieczny i lepszy komfort jazdy. (Umowa nr PCPR.ON.500.2.4/12/2013 o dofinansowanie projektu w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II w obszarze D z dnia 30 stycznia 2013 roku, łączna wartość projektu: 132.000,00 zł). Zadanie: „Zakup mikrobusu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku oraz dla uczestników Klubu Samopomocy „DOMEK”.

Kierownik ŚDS w Więcborku
Emilia Pawłowska