ŚDS nieczynny

Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku, korzystając z zapisu w § 6.3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2012 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy informuje, iż w dniach od 5 do 16 sierpnia 2013 roku będzie nieczynny. Przerwa w działalności spowodowana jest koniecznością przeprowadzenia niezbędnych remontów w placówce.