Zapraszamy na IV Wojewódzki Festiwal Piosenki Folklorystycznej i Biesiadnej dla Osób Niepełnosprawnych

Burmistrz Więcborka, Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie w Więcborku, Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku serdecznie zapraszają na IV Wojewódzki Festiwal Piosenki Folklorystycznej i Biesiadnej dla Osób Niepełnosprawnych, który odbędzie się w niedzielę 14 lipca 2013 roku w Lasku Miejskim w Więcborku. Początek festiwalu o godzinie 12.00.