Dzień Kobiet

Dzień Kobiet
Dnia 10 marca b.r. nasi chłopacy zorganizowali dla naszych dziewczyn uroczystość z okazji Dnia Kobiet  – „obowiązkowo”  – na wesoło!  Po uroczystościach  przywitaliśmy dwóch wolontariuszy, którzy w ramach Wolontariatu Europejskiego będą  współpracować z nami przez 12 miesięcy. Wolontariusze: SABAN CELIK  z Turcji oraz AMALIA JURJ z Rumuni.

Za realizację programu w Polsce odpowiada Narodowa Agencja Programu „Młodzież w Działaniu”, której rolę pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, tytuł projektu: „GOOD MORNING EVS”. Instytucją Koordynująca projekt jest Stowarzyszenie Dorośli Dzieciom z Sępólna Krajeńskiego a organizacją goszczącą Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie w Więcborku.

Witamy w Polsce!!!!