„WARSZTATY KULINARNE Z ZASADAMI ZDROWGO ŻYWIENIA”

„WARSZTATY KULINARNE Z ZASADAMI ZDROWGO ŻYWIENIA”

15 uczestników  ŚDS w Więcborku  oraz  5 uczestników Klubu Samopomocy „DOMEK” w Więcborku  po podpisaniu kontraktów socjalnych rozpoczęło udział w projekcie „INTERAKTYWNI”, który  realizowany jest przez MGOPS w Więcborku w okresie od  stycznia  do grudnia b.r.

Projekt „INTERAKTYWNI” współfinansowany jest  przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pierwsze zajęcia w ramach projektu to „Warsztat kulinarny z elementami zdrowego żywienia”  w wymiarze 32 h, prowadzony  pod okiem Pani Doroty Głyżewskiej – Fijas w ramach którego nasi  uczestnicy uczą się  samodzielnego przyrządzania potraw oraz utrwalają sobie zasady racjonalnego i zdrowego odżywiania się. Okazuje się, że spośród naszej grupy uczestników mamy niezłych kandydatów na  „Szefów Kuchni” !!!!

.