ŚDS nieczynny

Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku korzystając z zapisu w § 6.3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy informuje, że od 4 do 14 sierpnia 2014 roku tut. dom będzie nieczynny.