VII INTEGRACYJNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

VII INTEGRACYJNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

Ponad 60 zawodników i zawodniczek z 16 środowiskowych domów samopomocy (ŚDS), domów pomocy społecznej, warsztatów terapii zajęciowej i świetlic środowiskowych z całego województwa stawiło się 4 listopada w Hali  Widowiskowo-Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Janikowie, aby zmierzyć się w Integracyjnym Turnieju Tenisa Stołowego. Zawody odbyły się już po raz siódmy. Po wielu godzinach zaciętej rywalizacji wyłoniono zwycięzców we wszystkich kategoriach. Niestety tym razem nie zdobyliśmy podium, ale świetnie się bawiliśmy zawierając nowe znajomości.

Spotkania integracyjne oraz sport to nieodłączne elementy rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego jest organizowany w ramach programu profilaktyczno-edukacyjno-sportowego, realizowanego przy współpracy z Profilaktyką Uzależnień w Janikowie. Poprzez sport organizatorzy ukazują pozytywne aspekty współżycia społeczne

wysiłek fizyczny, sportowa rywalizacja są motorem do przezwyciężania własnych słabości”.

.

Dlatego serdecznie gratulujemy nie tylko zwycięzcom rywalizacji, ale wszystkim, którzy stanęli do współzawodnictwa, pokonując swoje słabości i przełamując bariery.

.