Bieg Wiosny

W ramach ogólnopolskiej akcji „Polska Biega” 22 maj 2015r

Na stadionie miejskim odbył się co roczny Bieg Wiosny

Przyświecało mu hasło „Zachowaj Trzeźwy Umysł.”

Jako pierwsze wystartowały grupy integracyjne jej wyniki

Przedstawiają się następująco : wśród kobiet 1 miejsce zajęłaUrbaniak, 2. P. Chmielewska , 3. S. Urban.

Natomiast wśród mężczyzn 1 miejsce zajął K. Radaszewski, 2. M. Lizik,

  1. K. Witkowski.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i medale z rąk Burmistrza oraz

innych zaproszonych gości.