Poznajemy zasady ruchu drogowego

Każdy kierowca oraz pieszy musi znać oraz umieć stosować w praktyce podstawowe przepisy i zasady ruchu drogowego, sygnały i znaki na drogach oraz podstawowe wymagania techniczne, jakim musi odpowiadać pojazd poruszający się po drogach. Znajomość przepisów ruchu drogowego jest konieczna przy poruszaniu się po drogach publicznych. Również przepisy ruchu drogowego mają zapewnić bezpieczeństwo i sprawniejsze poruszanie się po drogach.
Dzień po wizycie naszych gości z Tarnowa postanowiliśmy wybrać się na spacer i sprawdzić ile zapamiętaliśmy. Okazuje się że nauka nie poszła w las. Wszyscy zapamiętali podstawowe przepisy i zasady ruchu drogowego, które w bardzo przystępny sposób przestawili nam nasi goście.