Przejście przez miejską dżunglę – czyli Ogólnopolski projekt bezpiecznie jeżdżę i jestem bezpieczny

6 kwietnia 2016r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Więcborku odbyło się przedstawienie z cyklu programów edukacyjnych realizowanych w ramach projektu pn. „Bezpiecznie jeżdżę i jestem bezpieczny”. Projekt adresowany jest do uczestników warsztatów terapii zajęciowej i środowiskowych domów samopomocy . Celem projektu jest edukowanie wszystkich uczestników ruchu drogowego, oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach, które w Polsce jest jednym z ważniejszych problemów życia codziennego. U jego podstaw leży szereg programów edukacyjnych, zmierzających do uświadomienia uczestnikom ruchu drogowego zagrożeń wynikających z braku wyobraźni, kultury jazdy oraz stale zmieniających się przepisów i warunków poruszania się pojazdami na drogach. Projekt realizowany jest z pomocą działań teatralnych, które należą do jednych z bardziej skutecznych i obrazowych technik przekazu. W spektaklu – będącym pierwszym elementem realizacji całego projektu wzięło udział dwóch „aktorów” oraz kilku podopiecznych ŚDS w Więcborku. Autorem i koordynatorem projektu jest Grzegorz Królicki – instruktor nauki jazdy. Na zakończenie otrzymaliśmy DYPLOM za udział w ogólnopolskim projekcie bezpiecznie jeżdżę i jestem bezpieczny z zachowaniem obowiązujących przepisów ruchu drogowego.