Odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii – źródła energii, których wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ ich zasób odnawia się w krótkim czasie. Takimi źródłami są między innymi wiatr, promieniowanie słoneczne, opady, pływy morskie, fale morskie i geotermia.
W Polsce odnawialne źródła energii zaspokajają około 4,6% zapotrzebowania na energię.
Energia wiatru – energia kinetyczna przemieszczających się mas powietrza, zaliczana do odnawialnych źródeł energii. Jest przekształcana w energię elektryczną za pomocą turbin wiatrowych, jak również wykorzystywana jako energia mechaniczna w wiatrakach i pompach wiatrowych, oraz jako źródło napędu w jachtach żaglowych. W 2014 roku energia wiatru dostarczyła ludzkości 706 TWh, czyli 3% światowego zapotrzebowania na energię elektryczną. Największy udział w krajowej produkcji energii elektrycznej miała w Danii (41,4%), Portugalii (22,6%), Hiszpanii (18,8%) i Irlandii (20,4%). W Polsce w 2014 roku energia wiatru dostarczyła 7,7 TWh, czyli 4,8% zapotrzebowania na energię elektryczną.

Po zajęciach na temat odnawialnych źródeł energii postanowiliśmy wybrać się do Elektrowni wiatrowej koło Więcborka. Na własne oczy zobaczyliśmy ogromne turbiny wiatrowe, czyli urządzenia zamieniające energię kinetyczną wiatru na pracę mechaniczną w postaci ruchu obrotowego wirnika.