1 września

1 września wojska niemieckie i słowackie napadły o świcie bez wypowiedzenia wojny na Polskę, rozpoczynając kampanię wrześniową II wojny światowej; prezydent Ignacy Mościcki wprowadził stan wojenny na terytorium całego kraju.

Dla upamiętnienia tego dnia udaliśmy się na ulicę Pocztową w Więcborku w celu zapalenia symbolicznego znicza.