I Dzień Wiosny

Wiosna − jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego. Charakteryzuje się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego. Wiosna astronomiczna rozpoczyna się w momencie równonocy wiosennej i trwa do momentu przesilenia letniego, co w przybliżeniu oznacza na półkuli północnej okres pomiędzy 20 marca a 22 czerwca. Podczas wiosny astronomicznej dzienna pora dnia jest dłuższa od pory nocnej, a ponadto z każdą kolejną dobą dzień jest dłuższy, noc krótsza, aż do przesilenia letniego, od tego dnia dni stają się krótsze, a noce dłuższe. Temperatura powietrza wiosną rzadko spada poniżej 0 °C. Astronomiczna wiosna rozpoczęła się 20 marca, a kalendarzowa 21 marca. My świętowaliśmy nadejście kalendarzowej wiosny we wtorek 🙂 Topienie Marzanny jest staropolskim zwyczajem związanym z pierwszym dniem wiosny. Marzanna jest kukłą wykonaną głównie ze słomy (słoma – to symbol plenność) i starych ubrań. Sama kukła jest symbolem zimy, zaś ceremonia jej utopienia według zwyczaju ma spowodować jej odejście, przebudzenie przyrody do życia i powodzenie w uprawie roślin i hodowli zwierząt. My naszą Marzannę spaliliśmy utopiliśmy, żeby mieć pewność że zima już na pewno nie wróci 😉 Do wspólnego świętowania I Dnia Wiosny tradycyjnie już zaprosiliśmy uczniów z Zespołu Szkół w Sępólnie Krajeńskim – Oddział zamiejscowy w Więcborku oraz podopiecznych z Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku.