„Spotkanie u Matki” Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych w Górce Klasztornej

Od 1999 roku coroczne majowe „Spotkania u Matki” w Górce Klasztornej, których inicjatorem jest ks.Janusz Jezusek MSF, stały się dla osób niepełnosprawnych z całej Polski okazją do pokazania, iż oni też potrafią być twórcami piękna. Osoby te, spędzające większą część swojego życia w Domach Opieki Społecznej, Warsztatach Terapii Zajęciowej …, mogą także w ten sposób wyrazić swoje emocje, pragnienia i tęsknoty.
Głównym celem Przeglądu Twórczości Osób Niepełnosprawnych jest ukazanie człowiekowi niepełnosprawnemu jego wartości jako twórcy kultury. Impreza posiada charakter widowiskowy mający na celu zaprezentowanie własnego dorobku artystycznego i nie polega na rywalizacji między poszczególnymi uczestnikami oraz nie ma podziału na rodzaj czy stopień zaawansowania niepełnosprawności uczestników.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku reprezentowało aż 21 uczestników. Przy akompaniamencie gitary uczestnicy zaśpiewali 3 pieśni religijne: “Amen jak Maryja”, “Wszyscy ludzie klaszczą w dłonie” i “Wspaniałą Matką”.