Program Aktywności Lokalnej na terenie Gminy Więcbork

Na terenie Gminy Więcbork odbywają się zajęcia w ramach projektu pn. “Program Aktywności Lokalnej na terenie gminy Więcbork”, dofinansowanego z Funduszy Europejskich, a wdrażanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet “GINEKA” w Bydgoszczy, w partnerstwie z Gminą Więcbork/Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Więcborku. 34 mieszkańców gminy Więcbork, podzielonych na trzy grupy, zakończyło udział w treningu kompetencji i umiejętności społecznych (12 spotkań na grupę). Zakończenie treningów i rozdanie certyfikatów odbyło się w budynku ŚDS w Więcborku. Spotkanie uświetnił zespół wokalno – taneczny ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku w składzie: Bogusława Nowińska – wokal, Magdalena Urbaniak, Stanisława Urban – taniec, Radosław Radaszewski – wokal oraz Krzysztof Radaszewski i Bogumił Sabatowski – taniec; gościnnie Mirosław Guzy – taniec.