“Każdy z nas jest wyjątkowy”

3 grudnia obchodzimy coroczne święto, a mianowicie Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku na zakończenie Dekady Osób Niepełnosprawnych.
Celem obchodów jest przybliżenie społeczeństwu problemów osób niepełnosprawnych, czyli tych u których występują ograniczenia w prawidłowym funkcjonowaniu spowodowane obniżeniem sprawności fizycznej lub psychicznej, albo nieprawidłowości w budowie i funkcjonowaniu organizmu, oraz pomoc we włączeniu tej grupy społecznej w społeczne życie. Obchody Dnia są również okazją do zwiększenia świadomości publicznej o korzyściach płynących z integracji osób niepełnosprawnych w każdym aspekcie życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego. Ważną tematyką obchodów są bariery architektoniczne.
13 grudnia 2006 roku na 61 sesji Zgromadzenia Ogólnego została przyjęta Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych. W myśl jej zapisów osoby niepełnosprawne mają prawo do: wolności i bezpieczeństwa, swobody poruszania się (w tym równego z osobami pełnosprawnymi dostępu do przestrzeni i budynków użyteczności publicznej, transportu, informacji i komunikacji), ochrony zdrowia, edukacji, życia prywatnego i rodzinnego oraz udziału w życiu politycznym i kulturalnym.
Każdego roku obchodom towarzyszy inna tematyka.
W tym roku na obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych udaliśmy się do Przedszkola Gminnego “Niezapominajka” w Więcborku. Wraz z przedszkolakami pośpiewaliśmy wesołe piosenki, wzięliśmy udział w grach, zabawach, konkursach i konkurencjach. Dla najmłodszych przygotowaliśmy kilka wierszy i zabawy ruchowe m.in. wszyscy razem zatańczyliśmy “Czekoladę”.