Przegląd Twórczości Religijnej Osób Niepełnosprawnych “Spotkanie u Matki” w Górce Klasztornej

Od 1999 roku coroczne majowe „Spotkania u Matki” w Górce Klasztornej, których inicjatorem był ks. Janusz Jezusek MSF, stały się dla osób niepełnosprawnych z całej Polski okazją do pokazania, iż oni też potrafią być twórcami piękna. Osoby te, spędzające większą część swojego życia w Domach Pomocy Społecznej, Warsztatach Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domach Samopomocy itp., mogą także w ten sposób wyrazić swoje emocje, pragnienia i tęsknoty.

Głównym celem Przeglądu Twórczości Osób Niepełnosprawnych jest ukazanie człowiekowi niepełnosprawnemu jego wartości jako twórcy kultury, ale również to, aby osoby niepełnosprawne zaakceptowały swoje odmienności fizyczne i psychiczne i aby poprzez stymulację aktywności twórczej poszerzały swoją świadomość kulturalną.
Impreza posiada charakter widowiskowy mający na celu zaprezentowanie własnego dorobku artystycznego i nie polega na rywalizacji między poszczególnymi uczestnikami oraz nie ma podziału na rodzaj czy stopień zaawansowania niepełnosprawności uczestników. Od tego roku wszystkie prezentacje twórczości osób niepełnosprawnych miały tylko i wyłącznie charakter religijny (spektakle i utwory religijne).

Przegląd organizowany jest w dwóch sekcjach „Muzycznej” i „Teatralnej”.

W tym roku Przegląd odbył się 24 maja (czwartek). O godzinie 10.00 nastąpiło rozpoczęcie Przeglądu uroczystą Mszą świętą w Bazylice. Po raz kolejny w Przeglądzie wzięli udział uczestnicy ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku. Silna reprezentacja licząca przeszło 30 osób wykonała na scenie dwa utwory o treści religijnej, biorąc tym samym udział w sekcji „Muzycznej”. Wzorem ubiegłego roku zostaliśmy również poproszeni przez ks. Marcina Jodaniewskiego MSF do „oprawy” Mszy Świętej – zyskując tym samym miano więcborskiej scholii z ŚDS w Więcborku. Zawsze z uśmiechem i ogromna radością bierzemy udział Przeglądzie Twórczości Religijnej Osób Niepełnosprawnych „Spotkanie u Matki”. Ta niesamowita atmosfera, uprzejmości, szczerości i dobroć powoduje że czujemy się tam bezpieczni jak „w ramionach Matki”.