Zakup 9-osobowego mikrobusu :D

Uprzejmie informujemy, że Gmina Więcbork podpisała z „FRANK-CARS” Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie umowę na zadanie: „Zakup mikrobusu 9-osobowego dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy oraz dla uczestników Klubu Samopomocy „Domek” w Więcborku  z możliwością przewożenia osób na wózkach inwalidzkich”.

Przedmiotem niniejszej umowy jest samochód marki FORD TRANSIT CUSTOM KOMBI, rok produkcji: 2018.

Zakup samochodu jest dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”.

Samochód od 2 styczna 2019 roku można spotkać na drogach Gminy Więcbork 🙂