Aspekty prawne

Orzekanie o niepełnosprawności
Według Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyróżnia się trzy stopnie niepełnosprawności :
1. znaczny
2. umiarkowany
3. lekki

O stopniu niepełnosprawności orzekają powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności. Tam też można uzyskać wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności.

Powiatowy Zespól do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku
89-410 Więcbork, ul. Powstańców Wielkopolskich 2a
Tel./faks 052 3896790
e-mail: pzon.sepolnokraj@wp.pl
www.bip.pcprwiecbork.pl

Dodaj komentarz