Jak zostać uczestnikiem ŚDS?

Osoby zainteresowane w pierwszej kolejności prosimy o przyjście na rozmowę do Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku celem zwiedzenia ośrodka, zapoznania się zajęciami i z zakresem udzielonego wsparcia.

Po podjęciu decyzji o uczestnictwie w zajęciach należy wypełnić wniosek o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku. Do wniosku załączyć należy:

• zaświadczenie od lekarza psychiatry bądź od neurologa, które to zaświadczenie zawierać będzie stwierdzenie jednostki chorobowej,
• zaświadczenie od lekarza rodzinnego, które to zawierać będzie informację o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez ŚDS w a także informację o sprawności w zakresie lokomocji,
• orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Środowiskowym Domu Samopomocy w Więcborku, dyrektor poinformuje pracownika socjalnego, który przeprowadzi z osobą zainteresowaną wywiad środowiskowy.

Skierowanie do Domu odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej, wydanej przez Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku.

Formularze do pobrania:

Kliknij tutaj, by pobrać druk wniosku.
Kliknij tutaj, by pobrać druk zaświadczenia od lekarza psychiatry.
Kliknij tutaj, by pobrać druk zaświadczenia od lekarza rodzinnego.