Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w ŚDS w Więcborku

Zgodnie z art. 37 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dniem 1 stycznia 2023r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Więcborku wyznaczono nowego Inspektora ochrony danych, którym jest Pani Katarzyna Hypszer adres e-mail: iod@sdswiecbork.pl