Klub Samopomocy „Domek”

Klub Samopomocy „DOMEK” jest przeznaczony dla 20 osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Więcbork, w wieku od 16 lat, które wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej.

Podejmowane w ramach Klubu działania terapeutyczne i rehabilitacyjne mają na celu przeciwdziałanie stygmatyzacji, marginalizacji i alienacji, mobilizowanie uczestników do aktywności, usprawniania zaburzonych funkcji, szczególnie w zakresie kompetencji społecznych i komunikowania się.

Oferta na 2022 rok:

Warsztaty teatralno-muzyczne
Spotkania z literaturą i sztuką
Warsztaty krawieckie
Warsztaty rękodzielnicze
Trening kompetencji społecznych
Zajęcia fitness

Poza tym:

Poradnictwo specjalistyczne (psycholog i psychiatra)

Organizacja dowozów
Poczęstunek

Zajęcia w Klubie Samopomocy „Domek” umilą wolne popołudnie i pozwolą zapomnieć o codziennych troskach. W miły i ciekawy sposób pomogą zapoznać się z nowymi technikami twórczymi, nawiązać nowe znajomości i podzielić się własnym doświadczeniem.

Wszystkie działania realizowane w ramach Klubu odbywają się w pomieszczeniach Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku, poza godzinami pracy placówki w poniedziałki oraz środy w godzinach od 15.00 do 19.00.

Animatorzy 

Ewa Chmiel
Maciej Kotarski

KONTAKT:
Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku
Klub Samopomocy „ DOMEK”
ul. Pocztowa 16
89-410 Więcbork
e-mail: sds@sdswiecbork.pl
Tel. 52 3898 936 – od poniedziałku do piątku

ZAPRASZAMY!

Kliknij tutaj, by pobrać harmonogram.