Nowy samochód dla ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY w Więcborku

Nazwa projektu: „Zakup mikrobusu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku oraz dla uczestników Klubu Samopomocy „DOMEK” w Więcborku”.

Nr umowy: PCPR.ON.500.2.4/12/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r.
Koszt realizacji projektu: 123 990,00 zł

Podstawowym celem projektu była likwidacja bariery transportowej i ułatwienie dostępu do równych form rehabilitacji, rekreacji, sportu i wypoczynku uczestnikom Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Klubu Samopomocy „DOMEK” w Więcborku – osobom niepełnosprawnym z terenu Gminy Więcbork. W dniu 11 kwietnia 2013 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach projektu, wyłoniono wykonawcę: ZPUP ENERGOZAM Sp.zo.o , ul. Zagłoby 5, 22-400 Zamość, który zaoferował mikrobus 9 osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim – marki OPEL, model: Vivaro. W dniu 17 czerwca 2013 r. długo oczekiwany samochód został dostarczony do siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku gdzie został z wielkim entuzjazmem i radością przywitany przez uczestników ŚDS. Samochód spełniał wszystkie wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W dniu 20 maja 2013 r. został oficjalnie przekazany przez Gminę Więcbork na rzecz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku – nadano numer inwentarzowy ST/00842/2013., zarejestrowany w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim dnia 28.05.2013 r. Oddany do użytku Środowiskowemu Domu Samopomocy w Więcborku dnia 29.05.2013 r. Zakupiony środek transportu dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym do przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim pozwala na dowożenie i odwożenie codziennie niepełnosprawnych uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku oraz dwa razy w tygodniu do Klubu Samopomocy „DOMEK” na zajęcia z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, na zajęcia kulturalno – rozrywkowe, rekreacyjne, sportowe i inne.

Pojazd spełnia wszelkie warunki jeśli chodzi o wygodne i bezpieczne przemieszczanie się osób niepełnosprawnych, m.in. samochód został wyposażony w szyny podłogowe do umocowania jednego wózka inwalidzkiego oraz komplet pasów zabezpieczających osobę niepełnosprawną na wózku inwalidzkim, platformę najazdową, dodatkowe kierunkowskazy zamontowane na dachu z tyłu pojazdu, podłoga pokryta wykładziną antypoślizgową, uchwyt wejściowy ułatwiający wsiadanie i wysiadanie z pojazdu z przestrzeni pasażerskiej.

Nowy samochód poprawił nie tylko organizację i codzienne funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku, ale także przyczynił się do szeroko rozumianej integracji środowiska, poprzez możliwość organizowania wyjazdów uczestnikom ŚDS oraz Klubu Samopomocy „DOMEK” i uczestniczenia w różnego rodzaju wydarzeniach i imprezach organizowanych na terenie całego kraju.