Pracownia ceramiczna

Uczestnicy w pracowni ceramicznej uczą się różnych technik pracy z gliną, przygotowania materiału i doboru odpowiednich narzędzi. W pracowni powstają gliniane naczynia, świeczniki, anioły, figurki, a także biżuteria. Do dyspozycji mamy piec ceramiczny, glinę, farby naszkliwne, formy gipsowe, narzędzia do obróbki gliny m.in. koło garncarskie, wałki, toczki, formy gipsowe i inne.

Uczestnicy dzięki przygotowanym pracom mogą organizować wystawy prac z ceramiki które wzbudzają zachwyt wśród osób zwiedzających wystawy.