Pracownia kulinarna

W pracowni kulinarnej odbywa się trening kulinarny w zakresie przygotowania prostych posiłków oraz obsługi drobnego sprzętu AGD. Dzięki treningowi kulinarnemu uczestnicy uczą się przygotowania prostych posiłków (wypiekać ciasta, robić kolorowe sałatki i surówki, przetwory na zimę, będą przygotowywać poczęstunki na zabawy i uroczystości w ŚDS ) oraz obsługi drobnego sprzętu AGD. Ponadto z ramach pracowni kulinarnej proponuje się zajęcia z zakresu rozpoznawania poszczególnych produktów, poznawania podstawowych zasad żywienia, działania urządzeń gospodarstwa domowego, utrzymywania porządku, higieny w kontaktach z żywnością, estetycznego nakrywania do stołu oraz podawania potraw.

Uczestnicy zajęć na potrzeby treningu kulinarnego pod okiem terapeuty kupują produkty spożywcze zgodnie z wcześniej przygotowanym planem zakupów.