Pracownie

W naszej placówce do dyspozycji uczestników są następujące pracownie :

-Pracownia Gospodarstwa Domowego

-Pracownia Rehabilitacji Ruchowej

-Pracownia Gałgankowy Kramik

-Pracownia Dekoracji i Obróbki drewna

-Pracownia Kulturalno-Oświatowa

-Pracownia Rękodzieła

-Pracownia Spędzania czasu wolnego

-Pracownia Komputerowa

Dodatkowo dysponujemy również pokojem wyciszeń

Strona w przygotowaniu