Sala ogólna

W sali ogólnej odbywają się zebrania społeczności Domu, zajęcia w grupach, spotkania z rodzinami i opiekunami uczestników, zabawy taneczne, spotkania okolicznościowe (Wigilijne, imieninowe, urodzinowe, itp.), spotkania z zaproszonymi gośćmi. Sala ogólna wyposażona jest sprzęt audiowizualny (wieżę stereo, TV, gry stolikowe książki, albumy) różnego rodzaju pomoce edukacyjne oraz gry stolikowe.