Standard ŚDS

Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku od stycznia 2013 roku ma spełniony w pełni standard, który wynika z rozporządzenia w sprawie środowiskowych domach samopomocy.

Gmina Więcbork w 2012 roku otrzymała dotację z budżetu państwa na finansowanie zadań związanych ze standaryzacją środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Umowa 18/2012 o udzielenie dotacji na finansowanie zadań związanych ze standaryzacją środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z dnia 14 sierpnia 2012 roku). Z dotacji wydano kwotę 124 094,84 zł za którą kupiono i oddano do użytku m.in. nowoczesny dźwig osobowy, co sprawiło, że w placówce została zlikwidowana bariera architektoniczna. Ponadto wyremontowana została klatka schodowa, łazienki, zakupiono 4 zestawy komputerowe, sprzęt do rehabilitacji ruchowej, testy psychologiczne, profesjonalny sprzęt do czyszczenia wykładzin PCV w ŚDS.