Twórczość w codziennej aktywności

20 uczestników ŚDS w okresie od 1 marca do 31 października 2011 roku brało aktywny udział podczas spotkań, szkoleń i warsztatów organizowanych w pomieszczeniach SDS w ramach projektu realizowanego przez MGOPS w Więcborku pn.” Twórczość w codziennej aktywności” wpółfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu odbyło się:

  • 54 h szkolenie w zakresie wytwarzania i zdobienia ceramiki „Aktywni w plastyce i ceramice” – kończące się wystawą prac ceramicznych,
  • 12 spotkań informacyjnych (łącznie 24 h) pn. ”Poinformowani i świadomi”, po 3 spotkania z prawnikiem, polonistą, muzykiem, terapeutą,
  • 36 h szkolenie w formie warsztatów teatralnych pn. „Zmotywowani na deskach teatru” – które zakończyło się premierą spektaklu „ Garbaty Anioł”
  • 10 spotkań ( łącznie 20 h) w zakresie promocji zdrowia i wyprawy do nordic walking pn. „Wysportowani i zrelaksowani”.

    Uczestnicy projektu w ramach szkoleń i spotkań mieli zapewniony poczęstunek oraz dojazd.

    Dnia 28.10.2011 r. odbyła się uroczystość zakończenia projektu podczas której zaprezentowano premierę spektaklu „Garbaty Anioł” przygotowywanego podczas szkolenia „Zmotywowani na deskach teatru” jak również wystawa prac ceramicznych uczestników warsztatów „Aktywni w plastyce i ceramice”.