Zakres usług

USŁUGI OBEJMUJĄ:

I. TRENING FUNKCJONOWANIA W ŻYCIU CODZIENNYM
• trening higieniczny, w tym:
– trening nauki higieny,
– trening dbałości o wygląd zewnętrzny,
– trening umiejętności praktycznych,
– trening utrzymania czystości w pracowni i na terenie domu,
• trening kulinarny,
• trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,
• trening umiejętności szkolnych,
• trening umiejętności spędzania czasu wolnego,
   trening dbałości o zdrowie,
   trening czynności życia codziennego (trening przeznaczony dla seniorów),
• trening aktywności m.in.: trening budżetowy, trening aktywności zawodowej i bezpieczeństwa.

II. TERAPIĘ ZAJĘCIOWĄ

Celem terapii zajęciowej jest rehabilitacja zmierzająca do wszechstronnego rozwoju uczestnika i jego aktywizacji. W ramach terapii zajęciowej w tutejszym domu działają następujące pracownie:
• pracownia rękodzieła (plastyczna + ceramiczna),
• pracownia rehabilitacji ruchowej,
• pracownia kulturalna (w tym m.in.: warsztaty teatralne, warsztaty muzyczne, warsztaty literackie i inne),
• pracownia obróbki i dekoracji drewna,
• pracownia komputerowa,
• pracownia gałgankowy kramik,
• pracownia gospodarstwa domowego,
pracownia spędzania czasu wolnego,
• pomieszczenia zaradności życiowej – oddzielnie dla mężczyzn i kobiet.

III. POZOSTAŁE USŁUGI
• terapia ruchowa, w tym zajęcia sportowe i rekreacja,
• wycieczki autokarowe,
• poradnictwo psychologiczne,
• konsultacje psychiatryczne,
• poradnictwo socjalne,
• pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych.

Usługi wyżej wymienione są świadczone w formie zajęć zespołowych lub indywidualnych.

POZA TYM:
• uczestnicy mają możliwość spożywania gorącego posiłku, przyznanego w ramach zadania własnego gminy,
• uczestnicy mają możliwość korzystania z usługi transportowej polegającej na dowożeniu na zajęcia z miejsca zamieszkania lub z innego miejsca uzgodnionego z dyrektorem ŚDS i odwożeniu po zajęciach – patrz SAMOCHÓD DLA ŚDS.
Podczas dowozów i odwozów zapewniona jest opieka terapeutów.