Kadra

ZESPÓŁ WSPIERAJĄCO – AKTYWIZUJĄCY
– ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
W WIĘCBORKU

Sylwester Trzósło – Dyrektor 

Ewa Brączyk – starszy instruktor terapii zajęciowej, pracownia spędzania czasu wolnego

Aleksandra Bujak –  instruktor terapii zajęciowej, pracownia komputerowa

Kazimiera Jamniuk – starszy instruktor terapii zajęciowej, pracownia gałgankowy kramik

Maciej Kotarski – starszy instruktor terapii zajęciowej, pracownia dekoracji i obróbki drewna

Anna Błocińska – starszy technik fizjoterapii – rehabilitacja ruchowa

Mariola Hochel – instruktor terapii zajęciowej, pracownia kulinarna

Anna Kamińska – Wojciechowska – starszy instruktor do spraw kulturalno – oświatowych, pracownia kulturalna

Marta Mierzejewska – główny księgowy

Dodatkowo korzystamy z usług:

Izabela Łagowska – psycholog
Piotr Bijakowski – specjalista psychiatra,
Zbigniew Sulowski – kierowca,
Józef Rosiak – kierowca,
Beata Gnacińska – prace porządkowe.

Wszyscy pracownicy posiadają wymagane kwalifikacje na w/w stanowiskach, na bieżąco podnoszą poziom wiedzy i doskonalą metody pracy.